Friday, September 29, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Home300 Santri Ponpes Nurul Azizah Ikuti Pembekalan Calon MuballighKepala_KUA_Kunjang_Bekali_Santri_Ponpes_Nurul_Azizah_Balongjeruk

Kepala_KUA_Kunjang_Bekali_Santri_Ponpes_Nurul_Azizah_Balongjeruk

Pada program kedua, Prinsip Dakwah dan Akhlak Bangsa, LDII bekerjasama dengan berbagai pihak berhasil mencetak dai-dai muda untuk malaksanakan amar makruf nahi munkar, dengan dakwah santun sesuai dengan prinsip dakwah LDII yaitu berbuat baik (ihsan), keteladanan (uswatun hasanah), ikhlas, budi pekerti yang mulia (akhlakul karimah), toleransi (tasamuh), menggembirakan pada orang lain (tabsyir), bertahap (tadarruj), kesatuan (al wahidah), pembinaan (binaa), musyawarah, kebangsaan, dan universal.

Most Read